Muzyka w przestrzeni publicznej

Już niedługo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza odbędzie się konferencja studencko-doktorancka „Muzyka w przestrzeni publicznej. Filozofia muzyki”. Dlaczego warto wziąć w niej udział?

Wyobrażacie sobie życie bez muzyki? Jeśli myślicie tak samo jak my i Fryderyk Nietzsche, według którego świat bez muzyki byłby pomyłką, konferencja „Muzyka w przestrzeni publicznej. Filozofia muzyki” to wydarzenie, w którym musicie wziąć udział. Sekcja Życia Publicznego Koła Studentów Filozofii UAM zaprasza studentów oraz doktorantów do udziału w rozważaniach na temat miejsca muzyki w naszym życiu – naszym, bo wspólnym – publicznym.

Podczas obrad chcielibyśmy wspólnie zastanowić się, co jest istotą muzyki, jakie niesie ona ze sobą znaczenia i „co by było, gdyby jej nie było”. Konferencja ma interdyscyplinarny charakter. Do podzielenia się refleksjami zapraszamy przedstawicieli filozofii, socjologii, kulturoznawstwa, politologii, muzykologii i psychologii, a także samych artystów.

Proponowane przez nas obszary tematyczne to przede wszystkim filozofia i estetyka muzyki, psychologia muzyki i jej wpływ na społeczeństwo, finansowanie muzyki w przestrzeni publicznej, edukacja muzyczna, wychowanie muzyczne oraz efekt Mozarta, a także muzyka i władza.
Zależy nam na uzyskaniu jak najszerszego oglądu na problematykę muzyki w życiu publicznym. Poza obradami przygotowujemy atrakcje muzyczno-kulturalne, w tym występy muzyków. Ponadto planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie „Preteksty”.

Na abstrakty czekamy do 28. kwietnia. Konferencja odbędzie się 7 czerwca w Instytucie Filozofii UAM. Zachęcamy również do biernego udziału w konferencji – oprócz wysłuchania prelekcji referentów, którymi będą studenci i doktoranci różnych dziedzin, można będzie też porozmawiać z naszymi gośćmi specjalnymi. Będą to m.in.:
dr hab. Krzysztof Moraczewski – Pracownik Zakładu Badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Zajmuje się zagadnieniami teorii i historii kultury artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej oraz problemami metodologii nauk humanistycznych. Autor książki Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury.
Ziemowit Socha – autor bloga Muzyka/dźwięk, społeczeństwo/kultura oraz licznych publikacji na temat socjologii muzyki.
Justyna Chełmińska – Dyrygent Chóru Kameralnego Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
dr Ewa Schreiber – Muzykolog, krytyk muzyczny. Interesuje się muzyką współczesną i twórczością młodych polskich kompozytorów, a także estetyką muzyki. Pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i jest zastępcą redaktor naczelnej MEAKULTURY.

Muzyka wypełnia ogromną część naszego życia – warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad jej głębszym znaczeniem. Uczestnicy konferencji będą mieli wyjątkową ku temu okazję – zarówno podczas występów naszych gości, referentów czy zaproszonych muzyków.

Regulamin konferencji, formularz zgłoszeniowy i inne informacje są dostępne na stronie: http://filozof.amu.edu.pl/dzialalnosc/konferencje/muzyka-w-przestrzeni-publicznej

Zgłoszenia i kontakt z organizatorami:
filozofiamuzyki@gmail.com
www.facebook.com/ZP.UAM

Za przygotowanie tekstu dziękujemy Agacie Mazepus i Natalii Szydłowskiej

Dodaj komentarz