Stanowisko „Fenestry” wobec komentarza „Uniwersyteckie getto za torami”

W związku z komentarzem Pana redaktora Adama Kompowskiego pt. „Uniwersyteckie getto za torami” oraz polemiką na stronie internetowej „Gazety Wyborczej”, redakcja gazety studenckiej „Fenestra” wyraża swoje niezadowolenie wobec stwierdzeń użytych przez autora tekstu. Jednocześnie popieramy stanowisko rzecznik prasowej UAM dr Dominiki Narożnej, której głos w sprawie nie jest „salwą z dział największego kalibru”, ale rzetelną i merytoryczną odpowiedzią na ten bulwersujący materiał.
Rozumiemy, że tekst Pana Kompowskiego jest komentarzem i autor ma prawo wyrażać w nim swoje zdanie. W obliczu argumentów, użytych przez Pana redaktora w polemice z dr Dominiką Narożną, uważamy jednak, że stosowne byłoby zapytanie o opinię studentów oraz pracowników naukowych, którzy uczą się i pracują na Kampusie Morasko. Niewątpliwie przeniesienie wydziałów na obrzeża miasta ma swoje minusy i oczywiście je dostrzegamy. Jednak podejście Pana redaktora łamie całkowicie zasady dziennikarskiej obiektywności (audiatur et altera pars). Zapewne przyjazd na Kampus, pozwoliłby autorowi komentarza spojrzeć na problem nieco szerzej, z perspektywy osób, których temat bezpośrednio dotyczy.
Osobną kwestią jest nadużycie terminu getto. Czujemy się głęboko dotknięci tym sformułowaniem. Argument, który został przedstawiony przez Pana redaktora Kompowskiego, a mianowicie: „Użyłem tego słowa w trzecim przytoczonym przez Panią znaczeniu: środowisko odizolowane, rządzące się własnymi prawami, niechętne ludziom z zewnątrz” jest nie do przyjęcia. Większość czytelników, zwłaszcza młodego pokolenia, nie rozumie tego pojęcia. Są jeszcze jednak tacy czytelnicy, którzy pamiętają zło czasów wojny, przeżyli ten wielki dramat, tracąc w getcie bliskich. Operowanie takim słowem jest więc co najmniej nieodpowiednie. Ponadto rozumiemy je jako atak na społeczność akademicką UAM i sugestię, że żyjemy w zamkniętym świecie, do którego nikt spoza Uniwersytetu nie ma dostępu. Zapewniamy, że jest zupełnie inaczej. Wydziały funkcjonujące na Kampusie współpracują z wieloma osobami i podmiotami spoza, jak to określił Pan redaktor, „getta”.
Na przyszłość prosimy o wcześniejszą dokładną analizę faktów, ponieważ nie godzimy się na określanie nas mianem osób „niechętnym ludziom z zewnątrz”. Jednocześnie oświadczamy, że nie uzurpujemy sobie prawa do wypowiadania się w imieniu wszystkich studentów i pracowników wydziałów UAM, znajdujących się na Kampusie Morasko. Powyższe słowa są opinią wyłącznie dziennikarzy naszej gazety.
Redakcja „Fenestry”

Dodaj komentarz