Projekt Local Training Course – Europejska Szkoła Liderów

Projekt Local Training Course – Europejska Szkoła Liderów to jeden na najpopularniejszych projektów cyklicznych AEGEE-Poznań obejmujący trzydniowe szkolenie podczas którego prowadzone są praktyczne warsztaty, w których doświadczeni trenerzy przeprowadzają uczestników od podstaw przez procedurę zarządzania projektem, zapewniając wierne symulacje rzeczywistych sytuacji, zadań i problemów.

Poszczególne moduły szkoleniowe dotyczą m.in.:
– Zarządzania grupą – nauka budowania teamu projektowego, podział obowiązków, integracja i motywacja;
– Public Relations – nauka przeprowadzania skutecznej kampanii promocyjnej, pisania wniosków o patronaty honorowe i medialne, symulacje kontaktów z mediami;
– Pozyskiwania funduszy – symulacje kontaktów z potencjalnymi partnerami, negocjacje warunków współpracy, nauka pisania wniosków o dofinansowanie;
– Budżetowania – opracowywanie wstępnego budżetu projektu, szacowanie kosztów i wpływów, sprawozdania finansowe;
– Networkingu – nauka wymiany informacji, budowania kontaktów z potencjalnymi partnerami i odnajdywania wzajemnych korzyści między różnymi dziedzinami działalności;
– Zarządzania projektem – opracowanie w kilkuosobowych grupach od podstaw własnego projektu z wykorzystaniem wszystkich wymienionych elementów, organizacja pracy.

Szkolenie prowadzone jest na dwóch poziomach: podstawowy (nie wymagający żadnego doświadczenia) lub zaawansowany (przeznaczony dla osób działających w organizacjach studenckich lub posiadających doświadczenie w zarządzaniu projektem).

Trenerami są doświadczeni członkowie i partnerzy Europejskiego Forum Studentów AEGEE, mający kilkuletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów lub aktywni zawodowo w wymienionych dziedzinach. Dzięki nim zapewniony zostaje wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy minimalizacji kosztów uczestnictwa. Ukończenie szkolenia potwierdzone jest imiennym certyfikatem. Ideę projektu LTC wspierają Rektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Projekt odbędzie się w dniach 31.03-02.04 w SP 1 w Murowanej Goślinie, a jego koszt to 80 PLN – w cenie zawiera się dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie.

Aplikacje na szkolenie są otwarte do 19 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/994662460635041/

Dodaj komentarz