Dziennikarskie Koziołki 2017

Fot. Weronika Nowak

Tegoroczną uroczystość wręczenia Dziennikarskich Koziołków rozpoczął gospodarz, czyli dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – prof. Andrzej Stelmach. Podziękował zebranym na sali dziennikarzom za to, że właśnie to miejsce wybrali na galę. Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Oddział Wielkopolski reprezentował prezes Ryszard Bączkowski, który również wyraził wdzięczność – ale gospodarzom.

Najważniejszy punkt programu to oczywiście wręczenie statuetek. Pierwsza z nich, czyli nagroda główna, powędrowała do Ewy Siwickiej. Wspominano o jej początkach w radiu, a później telewizji – miejscu, w którym czuje się jak ryba w wodzie. Redaktor Siwicka nie kryła wzruszenia. Na koniec swych podziękowań z wdziękiem rzuciła: „Już w sobotę zapraszają Ewa i jej goście!”.

Fot. Weronika Nowak; Wręczenie nagrody Ewie Siwickiej

Dziennikarskim piórem 2017 roku poszczycić się może Katarzyna Sklepik, znana z „Głosu Wielkopolskiego”. Mówiła o trudnych początkach w redakcji i z uśmiechem wspominała swych dawnych wykładowców, między innymi red. Niczyperowicza. Ta sama nagroda przypadła w udziale Franciszkowi Szklennikowi. Nie mógł pojawić się na gali, ale w krótkim materiale filmowym przekazał kilka myśli. Redaktor „Głosu Wągrowieckiego” uznał, że dziennikarstwo lokalne to nie zsyłka dla dziennikarza, ale wielka misja.

Kolejne nagrody to statuetki dla redakcji. Pierwsza nagrodzona redakcja pojawiła się w licznym składzie. Redaktor naczelna „Kuriera Lokalnego” – bo o nim mowa – podkreślała wagę dobrej pracy w zespole i zaprosiła na podium swych kolegów, by wspólnie pozować do zdjęcia. Drugą nagrodzoną redakcję reprezentowała Stefania Golenia Pruszyńska, założycielka nagrodzonej gazety „IMPRESJee”. Obdarzona niezwykłą wrażliwością artystka, wzruszona dziękowała za wyróżnienie.

Za Seniora zawodu 2017 roku uznano Zenona Bosackiego, którego „Mowę o mowie”, w „Gazecie Poznańskiej”, wspominał red. Niczyperowicz. Sam nagrodzony mówił, że zwykle stał w opozycji do władzy, ale pomysł na repolonizację prasy mu się podoba. Skupiłby się najpierw jednak na repolonizacji mowy polskiej.

Po nagrodzie dla seniora przyszedł czas na ostatnią statuetkę – Adept zawodu 2017 roku. Wyróżniono absolwenta WNPiD – Kacpra Witta. Dr Dominika Narożna mówiła: „Kacper ma  niewiele lat i bardzo wiele zalet”, a sam nagrodzony dziękował między innymi dr Narożnej za to, że zaraziła go pasją do filmu i telewizji.

Po wręczeniu nagród nadszedł czas na występ Marty Grabowskiej – miłośniczki muzyki i głosu Anny German, która rozpoczęła tę część uroczystości piosenką „Człowieczy los”.

Weronika NOWAK

Dodaj komentarz