Ostatni szlif: Język Niemiecki

Autor grafiki: Wiktoria Łabędzka

Tym razem skupimy się na języku naszych sąsiadów, który również możecie zdawać na maturze. Przypomnimy sobie, co może znaleźć się na egzaminie oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę. Zaczynamy!

Dzień 1:

Zaczniemy od końca egzaminu, ponieważ na pierwszy plan bierzemy formy pisemne. Wypracowanie to wiele cennych punktów, które można często dość łatwo zyskać. Nigdy nie należy rezygnować z próby jego napisania, ponieważ jeżeli przekażemy wymagane informacje, nawet najprostszym językiem, to otrzymamy kilka punktów.

 1. Powtórz z jakich elementów musi składać się wypowiedź pisemna, taka jak: list lub wpis na blogu/forum internetowym. Przeanalizuj przykładowe polecenie zadania pisemnego i sprawdź, jak jest ono oceniane. Pamiętaj, że każdy punkt trzeba opisać (około 2-3 zdań).
 2. Jeśli zdajesz egzamin rozszerzony musisz przygotować się na pisanie trudniejszego tekstu, który będzie list formalny, rozprawka lub artykuł publicystyczny. Przygotuj sobie listę kilku wybranych formalnych zwrotów, które wykorzystasz podczas pisania listy formalnego lub rozprawki. Wybierz te, które najłatwiej Ci zapamiętać.
 3. Zależnie od poziomu, na którym piszesz egzamin napisz dowolną wypowiedź pisemną w jednej z wymienionych powyżej form. Policz liczbę znaków. Sprawdź, czy mieścisz się w limitach.

Dzień 2:

Najbliższe dwa dni poświęcimy na słownictwo. Im większy posiadamy jego zasób, tym łatwiej będzie nam napisać wypracowanie oraz zrozumieć teksty, które znajdą się na maturze.

 1. Poszukaj w podręcznikach z ostatnich lat listy słówek, które zostały oznaczone jako najważniejsze z każdego działu. Sprawdź, które pamiętasz, a te, z którymi masz problem zapisz na osobnej kartce.
 2. Zwróć uwagę na takie zagadnienia jak: cech charakteru i wyglądu, opis pomieszczenia (np. domu lub pokoju), nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych, słownictwo związane z pracą, członkami rodziny, żywnością oraz czasem wolny.

Dzień 3:

Tak jak wspomnieliśmy, po raz kolejny zajmiemy się dzisiaj słownictwem.

 1. Tym razem zwróć uwagę na słownictwo z takich dziedzin jak: zakupy i usługi, podróże, wakacje, kultura, sport, środki transportu i przyroda.

Dzień 4:

Dziś to co tygryski lubią najbardziej, czyli gramatyczna powtórka. Zacznijmy od tego, co jest najbardziej potrzebne na poziomie podstawowym:

 1. Zwróć uwagę na niemiecki szyk zdania oznajmującego, przeczącego oraz pytające. Zwróć uwagę na podstawowe spójniki, które wymagają jego zmiany. Zwracaj uwagę na szczegóły jak zapisywanie rzeczownika wielką literą.
 2. Przypomnij sobie odmianę czasowników regularnych i nieregularnych (np. essen).
 3. Zwróć uwagę na czasowniki rozdzielnie złożone.
 4. Przypomnij sobie najważniejsze czasowniki modalne i ich odmianę.

Jeśli zdajesz rozszerzenie tego dnia skup się również na:

 1. Przypomnij sobie zasady tworzenia zdań w mowie zależnej.

Dzień 5:

Kontynuujemy powtórkę gramatyczną. Dzisiaj zajmiemy się czasami, które mogą pojawić się na egzaminie.

 1. Powtórz zasady tworzenia zdań w czasach przeszłych: Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt i przyszłym Futur I.
 2. Wykonaj kilka zadań gramatycznych z użyciem tych czasów, sprawdź, czy pamiętasz jak w czasie przeszłym zmieniają się czasowniki.

Jeśli zdajesz rozszerzenie:

 1. Przypomnij sobie również czas Futur II.
 2. Zwróć również uwagę na zachowanie czasowników modalnych w różnych czasach. Wykonać zadania gramatyczne z poziomu rozszerzonego, w których wymagane jest użycie różnych czasów.

Dzień 6:

Tym razem zajmiemy się przyimkami i przypadkami. Słynna „tabelka” zawierająca odmianę rodzajników to świętość!

 1. Sprawdź, czy dokładnie pamiętasz tabelkę z odmianą rodzajników. Jest ona potrzebna, gdy stosujemy przyimki wymagające odpowiednich przypadków.
 2. Sprawdź, czy znasz następujące przyimki i wiesz w jaki sposób ich używać: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu, gegenüber, ab, durch, gegen, für, ohne, um, entlang, bis, an, auf, in, hinter, neben, unter, über, vor, zwischen, während, trotz, wegen, statt.
 3. Jeśli któryś z wymienionych przyimków jest ci nieznany napisz z nim zdanie, by go zapamiętać.

Jeśli zdajesz rozszerzenie:

 1. Sprawdź, czy poza wymienionymi powyżej przyimkami znasz również następujące: außer, entgegen, zwischen, anlässlich, außerhalb, diesseits, jenseits, hinsichtlich, infolge.

Dzień 7:

Dzisiejszego dnia przede wszystkim odpoczywamy i się relaksujemy. A w tym pomoże nam kilka niemieckich piosenek. Jeśli zdajesz podstawę posłuchaj kilku wybranych utworów w języku niemieckim i spróbuj rozpoznać poszczególne słowa. Jeśli zdajesz rozszerzenie obejrzyj odcinek wybranego serialu w języku niemieckim, np. serialu Dark (którego recenzję znajdziesz na naszej stronie!).

Dzień egzaminu:

Wstań, zjedz dobre śniadanie i z uśmiechem idź na egzamin. Pamiętaj, żeby rano już niczego nie powtarzać, nie zaglądać do notatek, a podczas egzaminu każde polecenie dokładnie przeczytać. Masz wystarczającą ilość czasu, żeby w spokoju zapoznać się z każdym tekstem i przygotować plan wypracowania.

Radziła Kamila SAWICKA (korepetytor języka niemieckiego), zebrała Aleksandra KONIECZNA