Ostatni blask zachodzącego Imperium

fot. materiały prasowe

Wielka Brytania przez dekady określana była mianem państwa, nad którym nie zachodzi słońce. Nic więc dziwnego, że wiele historycznych wydarzeń działo się na jej terytorium lub też było w jakiś sposób z nią związanych. Właśnie tym zajęli się badacze w trakcie ostatniej konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Brytyjskiego UAM.

Mimo jasno sprecyzowanego w nazwie koła ukierunkowania na tematy prawnicze odbywająca się w dniach 25-26 września konferencja nie skupiała się tylko na tej dziedzinie. Poruszano także kwestie ekonomiczne, historyczne i społeczne. Organizatorzy zdecydowali się skupić na okresie osłabienia potęgi Wielkiej Brytanii, czyli na XX wieku, analizując ją pod wieloma względami. – To wtedy Albion znalazł się aż dwa razy, podczas obu wojen światowych, na krawędzi zagłady. Osłabione Imperium przechodziło wiele zmian na wielu płaszczyznach. Analizując wiek XX w historii WB możemy zastanowić się nad tymi zmianami, ich przyczynami oraz dalekosiężnymi skutkami, których oddziaływanie jest widoczne w Albionie i dziś – mówi Wojciech Włódarczak, prezes Koła Naukowego Prawa Brytyjskiego.

Podczas dwudniowej konferencji można było usłyszeć około 15-minutowe wypowiedzi studentów z całej Polski. Inauguracja rozpoczęła się od wystąpienia prof. UAM dr hab. Przemysława Krzywoszyńskiego. Pierwszego dnia można było również wysłuchać wypowiedzi poruszające kwestie polityki migracyjnej po II Wojnie Światowej czy funkcjonowania i dołączenia się Zjednoczonego Królestwa do Unii Europejskiej. Nie zabrakło też prelekcji o przebiegu procesu uniezależniania się dawnych terenów Imperium, o którym opowiedziała Emilia Sawicka z UKSW w Warszawie. Na szczególne miejsce zasługuje oparte o wnikliwą kwerendę wystąpienie Julii Antosiewicz i Krzysztofa Śląskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. W spójny sposób przedstawili zagadnienie prawa wyborczego w Wielkiej Brytanii wieku XX wzbogacając wystąpienie o istotne informacje historyczne. 

W sobotę prelegenci poruszali również tematy związane z aspektem społecznym i obyczajowością kraju wyspiarzy. Podczas pierwszego panelu Konrad Nowicki, student z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, przybliżył uczestnikom brytyjski humor podczas wystąpienia “Śmiech przez łzy. Imperium Brytyjskie oczami komików”. Po południu można było natomiast posłuchać o rządach Margaret Thatcher, jak i również o Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej przez pryzmat spółki akcyjnej. Nie zabrakło również wystąpienia o ikonicznej Fleet Street w Londynie – ulicy, na której urywały się telefony do wydawnictw prasowych w XX wieku. 

Niewątpliwie wielość poruszonych kwestii dobitnie podkreśla, jak złożona i ciekawa jest dwudziestowieczna historia Wielkiej Brytanii. Zarówno tematy prawnicze, jak i czysto historyczne, pozwalają spojrzeć inaczej na koniec światowej dominacji brytyjskiego Imperium. – W Wielkiej Brytanii pozostały jednak niezwykle ciekawe, imperialne sentymenty. Spójrzmy chociażby na ostatnią sytuację towarzyszącą finałowi BBC Proms, kiedy to Brytyjczycy na wieść o nie umieszczaniu słynnej pieśni „Rule Britannia” zareagowali gwałtownym protestem, w efekcie czego pieśń została przywrócona do harmonogramu koncertu. Patriotyzm brytyjski zawiera więc wiele odwołań do imperialnej przeszłości, która nieważne jak oceniamy, będzie stanowić w historii Wyspy nieodłączny element – podkreśla Włódarczak. Wnioski wyciągnięte z OKN “Gasnące Imperium. Historia Wielkiej Brytanii w ujęciu prawnym, ekonomicznym i społecznym” dają także szansę na zupełnie nowe spojrzenie na współczesną sytuację Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza w obliczu zmian relacji na linii Londyn-Bruksela. 

Kornelia STARCZEWSKA
Rafał WANDZIOCH