Jak wychować piłkarza?

thedugout.tv

thedugout.tv

Niejednokrotnie zdarza nam się narzekać na poziom prezentowany przez naszych piłkarzy. Aby to zmienić, należy rozpocząć szkolenie od najmłodszych zawodników. Tak jak w każdej dziedzinie życia, tylko zaplanowane działania mają szansę na sukces. Dlatego niezwykle ważne jest, aby do rozwoju młodych sportowców podchodzić w sposób kompleksowo zaplanowany.

Long-Term Player Development (LTPD) to model długoterminowego rozwoju młodych zawodników. Bazuje na opracowanym przez Kanadyjskie Centrum Sportu systemie szkolenia, który jest dedykowany młodym sportowcom. LTPD jest modelem, który odnosi się do piłki nożnej. Jego podstawą są badania naukowe dotyczące naturalnych etapów rozwoju, nie tylko fizycznego, ale również psychicznego i emocjonalnego młodych zawodników. Treści realizowane na każdym z etapów są ściśle powiązane z indywidualnym tempem rozwoju zawodnika. Głównymi zadaniami LTPD są:

  1. Promowanie dożywotniego korzystania z aktywności fizycznej
  2. Zapewnienie budowy optymalnej ścieżki rozwoju gracza
  3. Opisanie najlepszych praktyk dla rozwoju zawodników
  4. Kreowanie długoterminowej doskonałości

Fundamentem tego modelu jest przekonanie, że odpowiedni poziom przygotowania zawodnika zapewni mu lepsze wykorzystanie potencjału i sprawi, że będzie w stanie utrzymać jego maksimum w dłuższym czasie. Ponadto twórcy modelu uważają, że zwiększa się prawdopodobieństwo, że zawodnik pozostanie aktywny fizycznie przez całe życie. Mocno akcentowane w tym modelu są badania, które wykazują, że przedwczesna specjalizacja prowadzi często do technicznych, fizycznych, psychologicznych i emocjonalnych braków, co może przełożyć się na niepełne wykorzystanie potencjału zawodnika. Autorzy modelu LTAD uważają, że tylko stopniowa, racjonalna i zrównoważona formuła szkolenia może doprowadzić do dłuższego zaangażowania w aktywność fizyczną i osiąganie lepszych wyników. Sam model troszczy się o zawodników bez względu na ich potencjał, zachęcając ich do dbania o swoje zdrowie w trakcie całego życia, także jeżeli zrezygnują z uprawiania profesjonalnego sportu.

LTPD zapewnia zawodnikom optymalne przygotowanie i zachęca do czerpania przyjemności z gry poprzez logiczny i zintegrowany program szkolenia, w którym wszystkie działania są oparte na badaniach naukowych dotyczących wzrostu, rozwoju i dojrzewania młodych sportowców.

Autorzy LTAD zauważyli, że brak zunifikowanego systemu szkolenia nierzadko powoduje błędy w podejściu do młodych sportowców. Zdarza się, że młodzi zawodnicy zbyt często uczestniczą w rywalizacji, a treści treningowe w szkoleniu dzieci i młodzieży czerpane są ze sportu dorosłych. Trening w latach rozwoju często skupia się na celach wynikowych pomijając przy tym kluczowe cele szkoleniowe. To wiąże się z błędami dokonywanymi podczas selekcji zawodników. Trenerzy często sugerują się aktualnym stanem rozwoju zawodnika, pomijając przy tym wiek biologiczny.

Cała struktura szkolenia młodych sportowców w modelu LTPD oparta jest na dziesięciu czynnikach, które dotykają zarówno aspektu fizycznego, jak i czysto organizacyjnego. Dotyczą one między innymi podstawowych zdolności ruchowych w danej dyscyplinie, wieku rozwojowego czy problemu wczesnej specjalizacji. Ponadto autorzy LTPD wyróżniają dziesięć czynników tzw. „S”, którymi powinni kierować się trenerzy w trakcie programowania procesu szkolenia. Pięć czynników dotyczy aspektu fizycznego, a są nimi:

  1. Wytrzymałość (Stamina)
  2. Siła (Strength)
  3. Szybkość (Speed)
  4. Umiejętności (Skill)
  5. Elastyczność (Suppleness)

Sam proces szkolenia składa się z siedmiu szczegółowo opisanych etapów. Charakterystyka każdego z nich zawiera wskazówki dotyczące kompleksowego podejścia do rozwoju zawodnika. Opis zawiera wytyczne dotyczące aspektu fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Praktyczne wytyczne do danego etapu dotyczą nawet wielkości boisk czy ilości zawodników w grach.

Według modelu LTPD piłka nożna jest sportem późnej specjalizacji, dlatego też autorzy zniechęcają do wczesnej specjalizacji, która w tym modelu przypada na  10. rok życia. Trzy pierwsze etapy LTPD skupiają się głównie na zachęcaniu do aktywności fizycznej bez względu na poziom sportowy młodych zawodników. Odpowiadają one wiekowi poprzedzającemu skok pokwitaniowy. Kolejne koncentrują się już na rozwijaniu i doskonaleniu zdobytych już umiejętności.

Long-Term Player Development nie jest oczywiście jedynym systemem szkolenia dedykowanym młodym sportowcom. Został przedstawiony jako propozycja kompleksowego podejścia do rozwoju młodych zawodników, którego fundamenty stanowią badania naukowe.

Kinga KWIECIEŃ

Dodaj komentarz