My Polacy, My Żydzi

W czasach, w których lubi się zapominać o przeszłości czy o dawnych decyzjach, często zapominamy także o własnej tożsamości. Mocnym tego przykładem jest  niezwykle gorąca dyskusja na temat relacji Polaków i Żydów.  Idealną perspektywą, będącą w opozycji do kłótni, zdaje się być debata akademicka pt. My Polacy, My Żydzi, którą w ramach współpracy organizują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Temat relacji polsko-żydowskich od lat budzi kontrowersje, a także bywa osią wielu sporów i kłótni. Różne słowne przepychanki czy wreszcie ostatnie działania ustawodawcze w sposób zdecydowany doprowadziły do wyniesienia owej kwestii na pierwsze strony gazet, lecz czy tędy droga?

Dokładnie 5 marca podczas VII Debaty Akademickiej pt. My Polacy, My Żydzi, zostanie poruszona kwestia współistnienia tych dwóch narodów, które przez niemal tysiąc lat żyły na jednym terytorium. Jakie wpływy wywarły owe relacje na poszczególne narody? O czym świadczy tak częste wykorzystywanie owych zażyłości w literaturze i sztuce? Czy jako Polacy stworzyliśmy sobie pewien specyficzny rodzaj niechęci dla Żydów, nazywany polskim antysemityzmem?

Odpowiedzi na wspomniane i wszelkie inne pytania będą próbować udzielić zaproszeni goście, wśród których znajdują się pracownicy naukowi obydwu uniwersytetów.

W każdym sporze prawda, jako najwyższa wartość leży gdzieś pośrodku, i tylko zapoznanie się z szeroką gamą argumentów każdej ze stron pozwala nam jakkolwiek się do niej zbliżyć, a także wyrobić własną, niezależną opinię. Z tego powodu serdecznie zapraszamy do udziału w omawianej debacie.

Dawid SZAFRANIAK

Dodaj komentarz