Japoński sekret sukcesu, czyli o metodzie Kumon

Źródło: Kumon North America// Uczyć można się nie tylko w szkolnych ławkach.

Od kwietnia w Poznaniu rozpocznie swoją działalność piąty w Polsce Ośrodek Nauki Kumon. Co to takiego i jakie perspektywy otwiera?

Metoda nauki Kumon narodziła się 1954 roku w Osace. Jej nazwa pochodzi od nazwiska twórcy, nauczyciela matematyki – Toru Kumona. Kreatywny ojciec i ambitny nauczyciel widząc problemy, jakich przysparza młodemu synowi ukochana królowa nauk skonstruował własny program nauczania. Było to w drugiej klasie szkoły podstawowej Takeshiego. Kontynuując naukę w tym trybie w szóstej klasie, młody adept był w stanie rozwiązywać zadania z poziomu licealnego i poszczególne zagadnienia poruszane na studiach wyższych.

Jaki był sekret Kumona?

Toru Kumon jasno wyznaczył sobie cele. Chęć wyzwolenia w dziecku potrzeby samorozwoju to pierwszy filar, na którym wspiera się metodologia z Osaki. Drugim jest regularność. Ostatnim natomiast – zindywidualizowane podejście. System nauczania opiera się na kartach pracy, które uczniowie wypełniają każdego dnia przez minimum 30 minut. Na pozór dużo pracy rozłożonej w ten sposób pozwala na zminimalizowanie, już u początków nauki, poziomu stresu. Często właśnie dyskomfort psychiczny, którego z różnych powodów uczniowie doświadczają w szkołach i nieodwołalne godziny zajęć przyczyniają się do rosnącego braku zainteresowania światem nauki. Program Kuman zakłada dopasowanie się do tempa rozwoju dziecka i pielęgnowanie jego własnych chęci do pracy, unikając stresujących sytuacji. Chyba każdy pamięta przyjście nieprzygotowanym do zajęć. Tradycyjna edukacja państwowa jest pod tym względem nieugięta. Brak zadania skreśla ucznia i pozostawia z uwagą nauczyciela wygłoszoną na forum klasy lub negatywną oceną. Centra praktykujące metody Kumona starają się koordynować pracę uczniów i pomagać w problematycznych momentach. Nauczyciele noszą miano instruktorów, którzy dbają by konsultować postępy pracy uczniów jeden na jeden. Jest to swoisty sposób nauki tego jak się uczyć, z którym zostaje się na całe życie. Proponuje bardziej aktywne podejście do własnego samorozwoju i kształtuje decyzyjność.

Z perspektywy ucznia

Ambasadorka Kumon z Ameryki Północnej, Morgan Henry po przejściu przez cały program w jednym z ośrodków edukacji Kumon postanowiła propagować ideę, która pomogła jej w osiągnięciu osobistych celów. W wywiadzie przeprowadzonym na kanale Youtube „Kumon North America Channel” opowiada o swoich doświadczeniach: “Kumon gwarantuje bardziej holistyczne podejście do nauki, które nauczyło mnie jak uczyć siebie i innych. W przeciwieństwie do: to zadanie może pojawić się na egzaminie, na tablicy przedstawię sposób jak je rozwiązać…”- tłumaczy. Morgan Henry obecnie pracuje jako data scientist w globalnej korporacji Instagram, na co dzień wykorzystuje umiejętności krytycznego myślenia kształtowane – jak przekonuje – podczas nauki własnej w systemie Kumon.

Kumon a edukacja tradycyjna

Thomas H. Fuller Jr. z Uniwersytetu Waszyngtona w St. Louis opublikował w 1991 roku raport opisujący sposób nauczania i efektywność metody Kumon na gruncie amerykańskim. Publikacja “The Kumon Approach to Learning Mathematics: An Educator’s Perspective” zawiera dokładny opis funkcji i sposobu kształcenia instruktorów w Centrach nauki Kumon. Podejmuje się również analizy sposobów nauczania wykorzystywanych w metodologii oraz fragmenty porównań Kumon do tradycyjnych rozwiązań edukacji państwowej. Badacz określa metodę jako cieszący się największą popularnością system domowej edukacji w zakresie matematyki. Zaznacza przy tym, że nie jest to zamiennik tradycyjnej edukacji. W Stanach Zjednoczonych i Japonii stanowi zaledwie 35-40% podstawy programowej na poziomie początkowych lat edukacji, na poziomie licealnym udział procentowy ulega wzrostowi. Metoda Kumon gruntownie przygotowuje uczniów do zadań z rachunku różniczkowego, prawdopodobieństwa, czy statystyki zagadnień znikomo poruszanych w dzisiejszej polskiej podstawie programowej. Pokazuje to duży potencjał metody Kumon nie tylko na poziomie najwcześniejszych lat nauki. 

Z lokalnie do globalnie

Od lat osiemdziesiątych minionego wieku Centra Nauki KUMON działają też na gruncie europejskim. Krajami, które wtedy przystąpiły do praktykowania tej formy edukacji prywatnej są między innymi Austria, Wielka Brytania i Niemcy. Dziesięć lat później do programu włączono naukę angielskiego jako języka ojczystego. Prowadzony od najmłodszych lat ma szansę stać się pionierem w domowej naucę obecniej ligua franca wśród uczniów na całym świecie.

Innowacyjność metody i szerokie perspektywy przekładają się na rosnące zainteresowanie metodą Kumon. Ośrodki nauki w metodzie Kumon dotarły do 51 państw na świecie, w tym też do Polski. Centra Nauki Kumon można znaleźć obecnie już w trzech miastach – Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Kornelia STARCZEWSKA