„Katyń Pro Memoria”

Źródło: Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego roku obchodzimy okrągłą 80. rocznicę rzezi, która dokonała się w 1940. Uczcijmy pamięć niemal 22 tys. obywateli Polski poległych jednym strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim.

O zbrodni Katyńskiej wielu słyszało, najczęściej jednak w formie odczłowieczonego przekazu w szkole bądź w mediach. Te wydarzenia wielokrotnie dotknęły naszych bliskich – ojców i dziadków, dlatego my jako młodsze pokolenia powinniśmy czuć się zobowiązani do czczenia pamięci o tych, którzy zostali pozbawieni życia przez sowietów.

W Katyniu mordowano elitę polskiego społeczeństwa – studentów, nauczycieli, lekarzy, a przede wszystkim oficerów. Ich ciała trafiały do zbiorowych mogił. Dopiero po 60 latach doczekali się godnego pochówku na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu. Tylko 4415 oficerów tam poległych znanych jest z imienia i nazwiska. Od 5 marca istnieje także możliwość odwiedzenia ich grobów oraz poznania biografii.

Jak nie zapomnieć o Katyniu?

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP) to polska instytucja publiczna nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie inicjuje szereg działań poświęconych upamiętnieniu tych szczególnych wydarzeń. 5 marca w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja z udziałem Piotra Glińskiego – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem spotkania była debata na temat Zbrodni Katyńskiej z uwzględnieniem ich współczesnej perspektywy. W swoim przemówieniu szef MKiDN nie szczędził słów krytyki wobec Rosjan, którzy nadal utajniają nazwiska sprawców Zbrodni Katyńskiej – Władze rosyjskie uznają nadal, że w interesie rosyjskiej racji stanu nazwiska sprawców zbrodni katyńskiej lepiej trzymać za siedmioma pieczęciami – mówił. Na konferencji uczczono pamięć ofiar oraz zorganizowano 4 panele dyskusyjne: „pamięć pokoleń – świadectwa”, „pamięć o Zbrodni Katyńskiej w świecie”, „sprawa katyńska w dzisiejszej Rosji” oraz „Zbrodnia Katyńska – co dalej”. W Warszawie poza Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagościła Federacja Rodzin Katyńskich i Stowarzyszenia „Memoriał”, Ośrodek Studiów Wschodnich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Instytut Pamięci Narodowej oraz wybitni badacze z Polski, Rosji, Niemiec i Litwy.

Konferencja była także okazją do uruchomienia akcji społecznej „Zapal światło pamięci”. W związku z tym, że nie każdy ma okazję osobiście odwiedzić Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu, CPRDiP uruchomiło trójjęzyczny portal www.katynpromemoria.pl, który umożliwia wirtualny spacer po tym miejscu. Informacje pojawiają się w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim. W kampanie czynnie angażują się znane osoby. Aktorzy tacy jak Jam Englert, Arkadiusz Janiczek, czy Andrzej Chyra przybliżają sylwetki 4415 oficerów znanych z imienia i nazwiska, którzy polegli w Katyniu. Każdy odwiedzający stronę ma szansę bliżej poznać historię tych osób, dołączyć do kampanii i zapalić symboliczną świeczkę pamięci na grobie każdego z nich.

Weronika JÓŹWIAK