Ostatni szlif: Język Angielski

Autor grafiki: Wiktoria Łabędzka

Matury tuż tuż, z tej okazji mam przyjemność przygotować subiektywny przewodnik po najważniejszych zagadnienia, które mogą być przydatne podczas matury z języka angielskiego. Poniżej znajdziesz siedmiodniowy plan powtórkowy zarówno dla osób planujących zdawać wyłącznie podstawę, jak i poziom rozszerzony. Let’s get it started!

Dzień 1:

Przed samym egzaminem poświęć najwięcej czasu zagadnieniom, które sprawiają Ci kłopot. Z reguły najbardziej problematyczne okazuje się pisanie pod dyktando czasu. Dlatego też od tego tematu zaczynamy plan powtórkowy.

 1. Na sam poziom podstawowy zacznij od powtórzenia zwrotów charakterystycznych dla poniższych typów wypowiedzi: mail, list nieformalny, wypowiedź na bloga i forum.
 2. Powtórz jakie niezbędne elementy posiada każda z wymienionych wypowiedzi.  
 3. Jeżeli zdajesz poziom rozszerzony dodaj do powyższej listy również: list formalny, rozprawkę oraz artykuł publicystyczny.
 4. Zwróć uwagę na zwroty grzecznościowe występujące w liście formalnym. Kiedy znasz godność adresata wykorzystuj zwrot: Yours sincerely na końcu listu. Kiedy nie wiesz kim jest adresat stosuj: Yours faithfully.
 5. Z arkuszy maturalnych dostępnych na stronie CKE wybierz losowy temat wypracowania i napisz przykładową wypowiedź mierząc swój czas. Nie ma lepszego sposobu na naukę pisania niż praktyka.

Dzień 2:

Kolejny dzień polecam poświęcić na dalsze wprawki do pisania.

 1. Powtórz, co powinien zawierać modelowy wstęp do każdego z typów wypowiedzi, które mogą pojawić się na maturze.
 2. Jakie elementy posiada modelowa argumentacja? Za pomocą jakich zwrotów płynnie połączyć części wypowiedzi?
 3. Co powinno znajdować się w podsumowaniu wypowiedzi? Pamiętaj, żeby nie wdawać się w szczegóły i zadbać o wyraźne oddzielenie części podsumowującej od argumentacji. Posługuj się odpowiednimi zwrotami. Moje propozycje na rozpoczęcie paragrafu podsumowującego: to conclude, to sum up, in short. Pamiętaj, że używanie słownictwa strukturyzującego prace pomaga osiągnąć lepszą punktację.

Dzień 3:

Matura z angielskiego to również część gramatyczna. Powtórz więc najważniejsze czasy. Ważne jest, aby pamiętać, jak są one skonstruowane, kiedy używać danej struktury. Pomocne może okazać się zapamiętanie charakterystycznych dla czasów zwrotów i słów. Na przykład widząc w zdaniu okolicznik czasu „since” wiesz, że czas, którym posługuje się autor, w tym zdaniu, to Past Perfect.

Na poziomie podstawowym powtórz:

 1. Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous
 2. Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect
 3. Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

Na poziomie rozszerzony należy wykazać się również znajomością:

 1. Past Perfect Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past

Dzień 4:

Kolejny dzień z gramatyką. Istnieją pewne zagadnienia, które lubią pojawiać się na egzaminie. Należą do nich:

 1. Strona bierna  (passive voice)
 2. Mowa zależna (reported speech)
 3. Struktura have/get sth done oraz pokrewna have/get sb to do sth

Dzień 5:

Pamiętając o części słowotwórczej, polecam powtórzyć:

 1. Najczęściej używane czasowniki frazowe (phrasal verbs)
 2. Zasady stopniowania przymiotników i najczęściej występujące wyjątki w tej materii
 3. Zasady stopniowanie przysłówków

Dzień 6:

Dzień rzeczy mniej przyjaznych, ale bardzo ważnych i pewnie wiele razy już powtarzanych w waszych liceach. Niemniej warto je sobie odświeżyć:

 1. Czasowniki modalne (modal verbs)
 2. Tryby warunkowe (conditionals)

Dzień 7:

Został Ci ostatni dzień do matury, przebrnąłeś już przez całe sześć dni intensywnych powtórek – high five. Przyszedł teraz czas na łączenie przyjemnego z pożytecznym. Mając z tyłu głowy jutrzejszy listening, od którego zacznie się matura z angielskiego – posłuchaj miłego w brzmieniu w języku angielskim i postaraj się wyłapać o czym jest całość utworu. To ostatnia porada, którą mam dla wszystkich maturzystów. Wyśpijcie się dobrze!

Dzień egzaminu:

Zjedz dobre śniadanie i ruszaj na maturę, do której jesteś świetnie przygotowany! Good luck!

radziła Kornelia STARCZEWSKA