Podyskutują o polityce społecznej, żeby pomóc Damianowi

fot. materiały prasowe

Polityka społeczna to jeden z tych tematów, który porusza miliony osób. To właśnie na jej temat dyskutować będą uczestnicy III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze”. Sprawdzamy, jak będzie wyglądało wydarzenie, którego organizatorami są Wielkopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Regionalny Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koło Naukowe Polityki Ekonomicznej i Społecznej.

– Podczas naszej odbywającej się cyklicznie konferencji poruszamy tematy związane z szeroko rozumianą polityką społeczną w ujęciu trójmiarowym, czyli z perspektywy naukowej, władz (centralnych i samorządowych) oraz trzeciego sektora – mówią Dr Magdalena Kacperska oraz Alicja Zaworska.

W programie Konferencji znalazło się wiele interesujących paneli dyskusyjnych, które będą poświęcone m.in.: edukacji w dobie pandemii, wkluczeniom społecznym, polityce społecznej w ujęciu międzynarodowym, demografii i wyzwaniom starzejącego się społeczeństwa, polityce senioralnej oraz wyzwaniom polityki społecznej dla miast i gmin w dobie pandemii.

– Naszym zdaniem wszystkie bloki tematyczne są bardzo ciekawe, jednak najbardziej dumni jesteśmy z Panelu inauguracyjnego, poświęconego edukacji w dobie pandemii, w którym udział wezmą: prof. Tadeusz Wallas (Prorektor ds. kadr i rozwoju UAM), prof. Andrzej Stelmach (Dziekan naszego Wydziału), Dorota Kinal (Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego), Przemysław Staroń (nauczyciel roku 2018) i Julia Orłowska (przewodnicząca Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej) oraz panelu dotyczącego polityki społecznej dla miast i gmin w dobie pandemii do udziału, w którym udało Nam się zaprosić samorządowców z całej Polski – opowiadają reprezentantki organizatora.

Co istotne, przygotowanie wydarzenie ma nie tylko wymiar naukowy, ale również charytatywny. Uczestnicy Konferencji zamiast standardowej opłaty konferencyjnej poprosili o wpłaty na rzecz Damiana Julkowskiego.

– Zwieńczeniem Konferencji, która odbywała się w budynku Wydziału, zawsze był koncert charytatywny. Jednak w tym roku pandemia zmusiła nas do zmiany formy i przeniesienia się do sieci. Mimo to nie zapomnieliśmy o naszym beneficjencie Damianie Julkowskim, któremu dalej staramy się pomagać. Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału w naszym wydarzeniu mogła, zamiast tradycyjnej opłaty konferencyjnej dokonać dobrowolnej wpłaty na konto zorganizowanej dla Damiana zbiórki. Opłata miała wymiar bardzo symboliczny, ponieważ była to kwota 29,97 zł., ponieważ Nasz beneficjent urodził się w 1997 r., a my prowadzimy X edycję naszych działań charytatywnych – podsumowują Dr Magdalena Kacperska oraz Alicja Zaworska.

Aleksandra KONIECZNA