Spotkanie Pokoleń 1945-1989. ,,Seniorzy – Uniwersytetowi, seniorzy – studentom”

fot. Zuzanna Grzegorzewska

,,Spotkanie Pokoleń 1945-1989” to wydarzenie, które odbyło się 19 listopada w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Inicjatorem była fundacja ,,Jeden Uniwersytet”, a patronat nad spotkaniem objęła rektorka UAM – profesor Bogumiła Kaniewska.

,,Seniorzy – Uniwersytetowi, seniorzy – studentom”, te słowa najlepiej odzwierciedlają cel całego wydarzenia. O godzinie 10:30, w auli wydziału rozpoczęło się spotkanie, które połączyło dawnych kolegów i koleżanki z czasów uniwersyteckich, a także kolejne pokolenia, których ścieżki zawodowe kształtowały (i nadal kształtują) poznańskie uczelnie.

,,Doświadczenia przeszłości stanowią o naszej przyszłości”

Oficjalna inauguracja rozpoczęła się od podziękowań za przybycie gości. Było ich wielu, a wśród nich działacze organizacji studenckich – Zrzeszenia Studentów Polskich, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich i Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Wśród zaproszonych nie zabrakło także osób szczególnie wyjątkowych, takich jak Agnieszka Duczmal, dyrygentka i Heliodor Muszyński, profesor nauk humanistycznych i najstarszy absolwent w spotkanym gronie.

Przemówienie rektorki UAM dotyczyło kwestii znaczącej dla nowych pokoleń studentów – odwagi i chęci zdobywania wiedzy. Podkreśliła także jak bardzo czasy mogą utrudniać możliwość skutecznego zdobywania wiedzy studentom zarówno kiedyś, jak i dzisiaj. Na końcu swojego przemówienie uchyliła rąbka tajemnicy związanego z nową inicjatywą konkursową – ,,Uniwersytet moich wspomnień”.

Jak ważnym elementem uniwersytetu jest jego funkcja socjalizacyjna? W jaki sposób zmieniają się ośrodki działań studentów? Te kwestie poruszył dziekan WNPiD – prof. Andrzej Stelmach. Nie zabrakło również rozmów na temat kwestii samorządności studentów. Spotkanie miało przede wszystkim charakter ,,integracyjno-wspomnieniowy”. Szczególne podziękowania ze strony przedstawicieli fundacji ,,Jeden Uniwersytet”, należały się wszystkim osobom, które poświęciły się realizacji i organizacji wielu inicjatyw. Minutą ciszy, uczczono także postaci, które nie doczekały dnia spotkania.

Kolejnym istotnym celem spotkania była możliwość podjęcia próby zrozumienia i porozumienia się między pokoleniami kolejnych studentów. W tym celu studenci działający w ramach Zakładu Najnowszej Historii Politycznej, pod kierownictwem prof. Elżbiety Lesiewicz przygotowali ankietę, którą wysłali zaproszonym gościom. Miała ona na celu zdobycie informacji o warunkach, w jakich działali studenci w ramach zrzeszeń. Pytania dotyczyły m.in. roku studiów, na którym studenci wstępowali do zrzeszeń, tego, co pamiętają najlepiej z tamtego czasu i jak układała się współpraca między zrzeszeniami a ówczesnymi władzami administracyjnymi. Ostatnim elementem oficjalnego wstępu do całego wydarzenia było zaproszenie do debaty, prowadzonej przez byłych, regionalnych przewodniczących Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich.

Kacper POCZTARSKI