Ostatni szlif: Historia

Autor grafiki: Wiktoria Łabędzka

Często nazywana jest nauczycielką życia, jest też zmorą wielu licealistów. Jeśli jednak zdecydowaliście się zdawać ją na egzaminie maturalnym, na pewno ją lubicie. Teraz tylko wystarczy usystematyzować wiedzę zdobytą przez te wszystkie lata. Zaczynamy wspólną, siedmiodniową powtórkę do egzaminu maturalnego.

Dzień 1:

Zacznijmy od czegoś prostego, co pozwoli nam stworzyć sobie bazę na kolejne dni.

 1. Weź dużą kartkę i narysuj na niej oś czasu. Wypisz epoki historyczne wraz z umownymi datami ich rozpoczęcia i końca. Czy pamiętasz, co cechowało te epoki? Dlaczego to właśnie te wydarzenia uznajemy za przełomowe w dziejach świata?
 2. Na swojej osi czasu zaznacz najważniejsze wydarzenia ze światowej i polskiej historii. Wybierz po 15 najważniejszych wydarzeń.
 3. Zajmiemy się również zagadnieniami z zakresu historii sztuki. Przygotuj oś czasu na której zaznaczysz poszczególne okresy, do każdego z nich przyporządkuj charakterystyczne cechy. Czy wiesz już czym różni się styl romański od gotyckiego?

Dzień 2:

Tego dnia pora przypomnieć sobie to, co działo się bardzo dawno temu, czyli w starożytności.

Przypomnij sobie starożytne cywilizacje i imperia, które przerabiałeś w szkole. Jakie są daty graniczne ich istnienia? Co je cechowało i co im zawdzięczamy (zwróć uwagę zwłaszcza na położenie geograficzne oraz ich dorobek kulturowy). Pamiętaj, żeby podczas powtórek korzystać z mapy (jej odczytywanie to także element egzaminu).

 1. Wypisz najważniejsze wydarzenia z dziejów starożytnej Grecji oraz Rzymu (w drugim przypadku w szczególności zwróć uwagę na zmiany ustrojowe).
 2. Czy pamiętasz w których latach rozgrywały się te wydarzenia?
  1. Wojny perskie
  1. Wojna peloponeska
  1. Podboje Aleksandra Wielkiego
  1. Wojny punickie
 3. Napisz krótką notatkę na temat narodzin demokracji ateńskiej (zwróć uwagę, kto wniósł największy wkład w jej narodziny).
 4. Pamiętasz czego dotyczył edykt mediolański?

Dzień 3:

Tym razem wybieramy się na wycieczkę do średniowiecza. Przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Pamiętaj by po raz kolejny korzystać z mapy.

 1. Zwróć uwagę na trzy kręgi kulturowe: łaciński, bizantyjski i arabski. Wypisz po 5 cech charakterystycznych każdego z nich.
 2. Zastanów się czym cechowało się społeczeństwo, kultura i polityka średniowiecznej Europy. Kiedy powstały pierwsze uniwersytety?
 3. Wypisz daty związane z chrystianizacją Europy. Zwróć uwagę na dokonania Karola Wielkiego.
 4. Teraz pędzimy do Polski. Jestem pewna, że znasz władców naszego kraju. Pamiętasz na pewno również najważniejsze wydarzenia. Wypisz przywódców Polski od czasów Mieszka I do końca epoki średniowiecza. Do każdego z nich przypisz trzy związane z nim wydarzenia.

Dzień 4:

Im dalej w las, tym ciemniej. Kolejne epoki to kolejne wydarzenia. Pamiętaj jednak, że nie musisz znać daty każdej bitwy, najważniejsze, żebyś umiał usytuować ją w kontekście.

 1. Ponownie popracujemy z mapą. Zaznacz na niej największe odkrycia geograficzne epoki nowożytnej i trasy podróży wielkich odkrywców.
 2. Czym cechowały się wieki XVI, XVII i XVIII w kulturze, sztuce i literaturze? Wykorzystaj wiedzę z języka polskiego. Wypisz najważniejszych twórców i ich prace.
 3. Pamiętasz okres wielkich rewolucji? Przypomnij sobie, dlaczego doszło do rewolucji francuskiej i amerykańskiej? Jak one przebiegały i do czego doprowadziły?
 4. Znów jedziemy do Polski i tym razem po raz kolejny pracujemy z mapą. Przypomnimy sobie losy największych konfliktów, w których udział brała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zaznacz je na mapie.

Dzień 5:

Pora ostro ruszyć w kierunku XX wieku. Nim tam trafimy pora na XIX wiek.

 1. Sporządź listę bitew i najważniejszych wydarzeń z okresu napoleońskiego. Wszystko zamieść się na kartce A4.
 2. Na kartce A4 sporządź tabele liczącą 4 kolumny: przyczyny, skutki, wydarzenia, bohaterowie. Umieść w niej informacje na temat powstania styczniowego i listopadowego.
 3. Zjednoczenie Włoch i Niemiec – przypomnij sobie co do nich doprowadziło oraz w którym roku udało się zwieńczyć dzieło zjednoczenia.
 4. Rozwój przemysłu i ekspansja kolonialna. W pierwszym przypadku przypomnij sobie do czego ona doprowadziła. W drugim znów skorzystaj z mapy!

Dzień 6:

Pora na wydarzenia XX-wieku. To bardzo burzliwy okres. Postarajmy się podejść do niego jednak dość metodycznie. Przygotuj dwie kartki A4. Narysuj tabelę taką, jak w przypadku polskich powstań narodowych.

 1. Wypisz przyczyny, skutki, najważniejsze bitwy oraz postacie I oraz II wojny światowej.
 2. Przypomnij sobie konferencje „Wielkiej Trójki” i ich najważniejsze postanowienia.
 3. Zwróć uwagę na dwublokowy podział świata – które państwa znalazły się w poszczególnych blokach?
 4. Upadek komunizmu – wypisz najważniejsze przyczyny oraz wydarzenia tego okresu.
 5. Pędzimy jeszcze do Polski – przygotuj chronologiczną listę najważniejszych wydarzeń okresu PRL-u.

Dzień 7:

Dzisiaj skupimy się na przyjemnościach oraz poświęcimy godzinę na wypracowanie, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć podczas matury. Pamiętaj, że czeka na Ciebie aż pięć tematów do wyboru.

 1. Przypomnij sobie zasady pisania wypracowania podczas matury, w jaki sposób powinieneś analizować źródła?
 2. Pamiętaj, że każdy z pięciu tematów będzie dotyczył innego okresu historycznego. Zastanów się, który z nich jest Twoim ulubionym. Z wybranej epoki przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia – możesz skorzystać z filmików na YouTube.
 3. Po południu – odpocznij. Obejrzyj ulubiony film.

Dzień egzaminu:

Przeczytaj uważnie każde polecenie. Pamiętaj, że każde źródło dołączone do zadań stanowi formę odpowiedzi lub podpowiedzi na zadane pytania. Pisząc wypracowanie przygotuj jego plan ramowy.

Radziła Aleksandra KONIECZNA