Innowacyjny projekt społeczno-techniczny studentów politologii

Studenci II roku studiów magisterskich na kierunku politologia (specjalność: zarządzanie organizacjami społeczno-ekonomicznymi) w ramach przedmiotu Innowacje Społeczne, prowadzonego przez dr. hab. Mikołaja Tomaszyka, przygotowują innowacyjny projekt społeczno-techniczny łączący w sobie działanie na rzecz rozwoju społecznego i dobrostanu zwierząt. W jego ramach powstać ma specjale narzędzie (aplikacja), które pozwoli zrealizować następujące cele:

– budowę oraz utrzymanie relacji pomiędzy grupami docelowymi – osobami odpowiadającymi za procesy wychowania i resocjalizacji dzieci i młodzieży oraz schroniskami dla zwierząt,

– wsparcie procesu wychowania oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży poprzez naukę empatii, oraz szeroko pojęty rozwój społeczny,

– wsparcie pracy osób odpowiadających za proces wychowania oraz resocjalizacji dzieci i młodzieży,

– wypracowanie dobrych praktyk między organizacjami dbającymi na rzecz dobrostanu zwierząt i kuratorami sądowymi,

– wsparcie działalności schronisk dla zwierząt poprzez pracę wolontariacką dzieci i młodzieży w tych placówkach,

– poprawę dobrostanu zwierząt przebywających w schroniskach.

W związku z przygotowywanym projektem studenci opracowali ankiety, które skierowane zostały do czterech grup: dyrektorów i wychowawców w szkołach (podstawowych, liceach i technikach), schronisk dla zwierząt, powiatowych lekarzy weterynarii oraz kuratorów sądowych. Więcej informacji już wkrótce!