Oblicza strachu w dyskursie akademickim

Plakat I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instrukcja Obsługi Strachu” / źródło: materiały prasowe od organizatorów 

W połowie maja odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instrukcja Obsługi Strachu”. Negatywne emocje nasilają się szczególnie w czasach kryzysowych, takich jak stan pandemii COVID-19. Podczas konferencji prelegenci poruszą problemy strachu i lęku w ujęciu interdyscyplinarnym.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Koła Naukowego Psychologii Polityki działającego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Konferencja odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams 13 i 14 maja. Zainteresowani mogą zgłaszać chęć wzięcia w niej udziału za pomocą internetowego formularza do 7 maja. Wystarczy podać podstawowe dane i zaznaczyć preferowany tryb uczestnictwa. W przypadku chęci czynnego udziału należy również zamieścić temat wystąpienia i jego krótki opis.

Dla kogo dedykowana jest konferencja? Zaproszeni do uczestnictwa są pracownicy naukowi i studenci. Przewodnicząca Koła Naukowego Psychologii Polityki, Aleksandra Szczygieł zwraca uwagę, że: „Termin, który wybraliśmy na organizację tego przedsięwzięcia nie jest przypadkowy, bowiem maj jest uznany za miesiąc zdrowia psychicznego. Czas ten tym bardziej skłania do refleksji i rozważań, dlatego konferencję dedykujemy każdemu, kto tak samo jak my, chciałby zgłębić to niezwykle ważne zagadnienie”.

Zgłaszane wystąpienia mogą dotyczyć zarówno roli strachu w naukach politycznych, jak i sporcie, czy w sztuce. Są to tylko niektóre z propozycji KNPP, więcej informacji można znaleźć w opisie wydarzenia. Organizatorzy pragną wyjść poza ramy jednej dyscypliny naukowej i stworzyć wielowymiarowe forum dyskusji dotyczące „Instrukcji Obsługi Strachu”.

Kornelia STARCZEWSKA