Student i nauka

Zawieranie międzynarodowych przyjaźni, nauka języków obcych oraz mity związane z programem Erasmus+. W rozmowie z Danielem Mirończykiem−Leśniakiem, Ania Kowalczyk – wiceprzewodnicząca ESN UAM Poznań, opowiada o swoich doświadczeniach z wymianami zagranicznymi oraz pracy w uczelnianej organizacji. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z programem Erasmus+? − O programie dowiedziałam się w klasie maturalnej od koleżanki, która […]

Czytaj dalej

,,Spotkanie Pokoleń 1945-1989” to wydarzenie, które odbyło się 19 listopada w budynku Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Inicjatorem była fundacja ,,Jeden Uniwersytet”, a patronat nad spotkaniem objęła rektorka UAM – profesor Bogumiła Kaniewska. ,,Seniorzy – Uniwersytetowi, seniorzy – studentom”, te słowa najlepiej odzwierciedlają cel całego wydarzenia. O godzinie 10:30, w auli wydziału rozpoczęło się spotkanie, […]

Czytaj dalej

Kultura, co kryje się za tym słowem? Sposób na wyrażanie siebie, tworzenie historii, która będzie żywa w przyszłych pokoleniach. Ona łączy i dzieli, pokazuje cienie przeszłości i promienie nadziei na przyszłość. Czym jest kultura, ta studencka, przekonali się uczestnicy Spotkania Pokoleń, które odbyło się w piątek, 19 listopada na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. […]

Czytaj dalej

W piątek, 19 listopada mieliśmy okazję posłuchać interesujących rozmów w ramach paneli zorganizowanych z okazji wydarzenia „Spotkanie Pokoleń – Studencki Poznań 1945-1989”. Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego mediów, zaproszeni goście opowiadali jak wyglądały akademickie radia, telewizje, gazety i agencje fotograficzne w ich czasach. Wspominali również swoje kręte drogi do „dorosłej” kariery dziennikarskiej. W panelu „Media” wzięli […]

Czytaj dalej

Spotkanie Pokoleń, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 19.11.2021r./Fot. Zuzanna Grzegorzewska

Czytaj dalej

Fundacja Jeden Uniwersytet oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zapraszają wszystkich studentów do udziału w wyjątkowym wydarzeniu – „Spotkaniu Pokoleń – Studencki Poznań 1945-1989”, którego głównym założeniem jest spotkanie absolwentów-seniorów poznańskich uczelni wraz z ich obecnie studiującymi przedstawicielami. JM Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Prof. Bogumiła Kaniewska objęła wydarzenie patronatem honorowym. – Studencki Poznań […]

Czytaj dalej